Vad innebär totalentreprenad

I entreprenadformen totalentreprenad är det alltså bara en entreprenör som har hela ansvaret för projektering och produktion. Beställaren har helt enkelt bara en avtalspart, även om entreprenören tar hjälp av olika underentreprenörer. Det är viktigt att noggrant gå igenom entreprenadavtalet eftersom det – när det väl är undertecknat – utgör grunden för vad som kommer att ingå i priset när projektet eller byggnaden är klar. Allt som ändras eller tillkommer i efterhand måste beställaren betala extra för, och på samma grund måste entreprenören göra avdrag om något arbete av någon anledning inte har utförts.

Beställaren kan komma med egna lösningar

Vid totalentreprenad används som regel ABT 06, vilket är de allmänna bestämmelserna för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Dessa har tagits fram för att hantera de situationer som vanligtvis uppstår vid totalentreprenader, men det är dock inte ovanligt att beställaren ibland föreskriver vissa delar av arbetsutförandet genom att föreslå egna tekniska lösningar till entreprenören. I sådana fall ska entreprenören endast utföra entreprenaden exakt enligt de tekniska lösningar som beställaren har presenterat.